Enskild firma -bilda

 

Enskild näringsverksamhet

Enskild näringsverksamhet är en företagsform där du som privatperson och ensam ägare driver och ansvarar för företaget. Det finns inte någon klar gräns mellan dig som ägare och företaget.

Ingen juridisk person

En enskild näringsidkare är ingen juridisk person. Som organisationsnummer används företagarens personnummer. Det innebär att du som enskild näringsidkare ansvarar personligen för företagets alla förpliktelser, exempelvis skulder och ingångna avtal. Det är du som privatperson och inte företaget som till exempel hyr en lokal eller är part i en domstolsprocess. Det betyder också att du själv måste betala företagets skulder om inte pengarna i företaget räcker till. En del av den personliga risken kan du minska genom att teckna en företagsförsäkring.

 

Du kan ha anställda

En enskild näringsverksamhet kan ha anställda. Du måste registrera dig som
arbetsgivare hos Skatteverket.

Du kan ha flera verksamheter

Enskilda näringsidkare behöver i de flesta fall inte ha en revisor men alla
enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga. Du kan ha flera verksamheter av
olika art i en enskild näringsverksamhet. De kan inte redovisas och beskattas
var för sig eftersom de räknas som en näringsverksamhet.

Registrera namnet

Namnet på en enskild näringsverksamhet kan registreras hos Bolagsverket och i vissa undantagsfall är en sådan registrering ett krav. Registreringen ger ensamrätt till namnet i en specifik bransch i det län där verksamheten bedrivs.

 

Skatter och avgifter

I en enskild näringsverksamhet är det vinsten du skattar för. Skatten
betalas i förväg varje månad och stäms sedan av i samband med deklarationen. Så
kallad F-skatt. Vinsten i verksamheten är dina intäkter minus dina kostnader. 

Du har också rätt att göra ett schablonavdrag på maximalt 25 procent för
egenavgifterna som är avdragsgilla. Beloppet som blir kvar av vinsten efter
schablonavdraget kallas för verksamhetens överskott.


Efter att du betalat egenavgifter och kommunalskatt samt eventuell statlig
inkomstskatt kan du göra egna uttag av det som finns kvar av verksamhetens
överskott. Det dras ingen skatt för egna uttag.

 

Intäkter

400.000

-Kostnader

-150.000

=Vinst

=250.000

-Schablonavdrag 25% (avdraget görs eftersom egenavgifterna är
avdragsgilla)

-62.500

=Verksamhetens överskott

=187.500

-Grundavdrag (varierar med inkomsten)

-27.600

=Beskattningsbar förvärvsinkomst

=159.900

*Egenavgifterna (socialavgifterna) beräknas på verksamhetens överskott
28,97% (187.500 x 0.2897)

-54.319

*Den beskattningsbara förvärvsinkomsten beskattas med:

Kommunalskatt ca 31% varierar mellan kommunerna (159.900 x 0.31)

-49.569

Statlig skatt:

20% på belopp över 384.600

25% på belopp över 545.200

Stalig skatt därmed 0 kr

Skatter totalt

=103.888

Vinst

=250.000

Skatt

-103.888

Kvar efter skatt

=146.112

*Egenavgifterna beräknas alltid på verksamhetens överskott.

*Kommunal och statlig skatt beräknas på den beskattningsbara inkomsten,
dvs. verksamhetens överskott reducerad med ett grundavdrag.