Komma i Kapp med din bokföring

Har du kommit efter med din bokföring? Vi kan hjälpa dig att komma ikapp med bokföringen.  

Det vi gör är:

  1. Sortering i pärmar
  1. Bokföring
  1. Avstämning bank
  1. Underlag skattedeklarationer
  1. Rådgivning 
 1.  

  De färdiga rapporterna till myndigheterna skickas via e-post
  eller vanlig post för din signatur.

Eventuella brister i ditt bokföringsunderlag

Vi  utför uppdraget i enlighet med god redovisningsed och Reko,
men då måste du vara medveten att:

 • Uttag utan tillräcklig dokumentation
  skall behandlas som privata uttag, vilket ger något högre
  moms/skatt.
 • Insättningar utan tillräcklig
  dokumentation skall också medföra högre moms/skatt.
 • Om balansrapporten

  (eller
  SIE filen) saknas och du har haft aktivitet
  tidigare, kan vi inte fullfölja uppdraget.

Det är viktigt att när du beställer tjänsten måste du vara säker på att du kan leverera komplett bokföringsunderlag.

Förutsättningar

Du har färre än 500 verifikationer.

Har du fler så kontakta Oss för en prisuppgift! 

Du ger oss kontoutskrifter från bank, skattekonto och eventuell tidigare bokföring.

Lägsta kostnad för denna tjänst är 5.000 kr + moms, varav hälften betalas förskott.