Våra priser     ex.moms

Löpande bokföring

1 — 30 transak­tioner

895:- /månad

30  50 transak­tioner
1095:- /
månad

50  100 transak­tioner
1295:- /
mån

100  150 transak­tioner
1495:- /
månad

150 och uppåt
1695:- /
månad

I bas­paketen med bestämt antal transak­tioner får du:

 • Löpande bok­föring
 • Lever­an­törsreskon­tra
 • Kun­dreskon­tra
 • Avstämn­ing, så som bankkonton
 • Moms & arbets­gi­var deklarationer
 • Rap­porter

Utöver baspriset kostar det 8:- per verifikation.

 

Löne­hanter­ing:

 • Grun­davgift 295:-/mån
 • Reg­istreringskost­nad per anställd (engångskost­nad) 125:-
 • Enkel lönereg­istrering, du har under­laget eller samma lön som föregående månad skall köras 75:- /st
 • Utökad lönereg­istrering 145:- /anställd
 • Lönead­min, dvs tex reseräkningar, utlägg, trak­ta­menten m.m 160:-/st

 

Ett exempel

 • 10×125: – 1250: – (Registrering av anställda)
 • Månads avgift 295: –
 • Enkel lönekörning 8 st    600: –
 • Övr. lönekörning 2 st á 145: – 270: –

Summa första månaden  2415: –

Nästa månad kommer alla 10 anställda ha samma lön som föregående månad, även om 2 st har en s.k. övrig typ av lönekörning, så finns den redan administrerad i vårt program och därför klassas som en enkel körning.

 • Månadsavgift 295: –
 • 10 x 75: – 750: –

Summa andra månaden 1045: –

 

Årsup­p­drag

 • Inkom­st­dekla­ra­tion för pri­vat­per­son 1.500 kr
 • Fören­klad års­bok­slut för enskild näringsidkare 1.800 kr
 • Årsredovisning utan verksamhet 2.500 kr
 • Årsre­dovis­ning nor­mal omfat­tning 6.000 kr
 • Årsre­dovis­ning utökad omfat­tning 9.000 kr
 • Inkomstdeklaration för bolagsmän i Handelsbolag & kommanditbolag 2.498 kr
 • Inkomstdeklaration Förening 1.800 kr


Övrigt

F-skatteansökan  1.000 kr
Momsregistrering  1.000 kr
Arbetsgivarregistrering  1.000 kr
Om alla 3 ovanstående ska ansökas vid samma tillfälle kostar det 1.500 kr

Bolagsregistrering, nybildning 1.800 kr
Bolagsregistrering, ombildning 1.800 kr
(aktiebolag OBS det tillkommer bolagsverkets kostnader på 1.900 kr)

Nyregistrering Enskild firma 1.800 kr
Engelskt LTD bolag 2.350 kr  läs mer

Myndighetsärenden tex till SKV fr 195 kr

Avtalsjuridik tex
Kompanjonsavtal fr  1.500 kr
Anställningavtal fr  1.000 kr

Indrivning och tvistemål enl offert

Årsredovisning för God man 1.800 kr

 


 

 

Hemsidor

Ingår i alla paket

 • Registrering av domän och webhotel på one.com
 • 1 startsida
 • 1 kontaktsida
 • Mailadmin

 

Bas paket i wordpress

3 undersidor 1.995 kr

Pluspaket

4-9 undersidor  2.395 kr

Plus extra paket

10-15 undersidor   2.995 kr

Allt däröver kontakta för information

 

Dessa priser baseras på att du tillhandahåller allt material.

En websida som denna skulle kosta dig 2.995 kr plus domän registrering ca 450 kr

 

Grafisk design

 • Logga   1.495 kr
 • Visitkort  995 kr
 • Flyers   fr. 895 kr
 • Annonser & banners fr. 495 kr