Viktiga Datum

Viktiga datum

1 juli

 

Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 

 

1 oktober 2013–30 september 2014

1 november 2013–31 oktober 2014

1 december 2013–30 november 2014

1 januari 2014–31 december 2014

 • 13 juli

   

  Underskott av slutlig skatt

  Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick
  sitt slutskattebesked i april. Inbetalningen ska vara bokförd på
  Skatteverkets konto senast denna dag. 

 • Debiterad F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto
 • .Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

  • momsen för maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • momsen
   för januari–december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller
   bara juridiska personer som redovisar momsen helårsvis, har
   beskattningsår januari 2014 till december 2014 och inte bedriver
   EU-handel)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för maj 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en
   momsdeklaration för januari-december ha kommit in till Skatteverket
   (gäller bara juridiska personer som redovisar momsen helårsvis, har
   beskattningsår januari 2014 till december 2014 och inte bedriver
   EU-handel)
  • en arbetsgivardeklaration för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket.

  Omsättning över 40 miljoner kronor

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
  arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni 2015 vara bokförd på
  Skatteverkets konto.
  Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – momsdeklaration på papper
  Om ditt företag är en juridisk person och

  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • inte bedriver EU-handel
  • lämnar momsdeklaration på papper

  ska momsen för räkenskapsår som slutar den

  • 30 september 2014
  • 31 oktober 2014
  • 30 november 2014
  • 31 december 2014

  vara bokförd på Skatteverkets konto

  • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

   

   

 • 20 juli

   

  En periodisk
  sammanställning för juni och andra kvartalet 2015 ska ha kommit in till
  Skatteverket om du använder pappersblanketten.
  MOSS-deklaration och betalning av momsen för andra kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket

   

   

 • 27 juli

   

  Periodisk sammanställningEn periodisk sammanställning för juni och andra kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  

  • momsen för juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket.

  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag

  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel

  ska

  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

  Handelsbolag,
  konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin
  momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31
  maj 2015.

   

   

 • 3 augusti

   

  Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

  • 1 oktober 2013–30 september 2014
  • 1 november 2013–31 oktober 2014
  • 1 december 2013–30 november 2014
  • 1 januari 2014–31 december 2014

   

   

 • 5 augusti

   

  Är deklarationen
  färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 5–7 augusti till dig som
  har bokslutsdatum den 31/7 eller 31/8 år 2014 och har anmält konto.

   

   

 • 10 augusti

   

  Skattepengar

  Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut via ett
  utbetalningskort den 10–14 augusti till dig som har bokslutsdatum den
  31/7 eller 31/8 år 2014 och som inte anmält konto. 
  Slutskattebesked
  Skatteverket skickar ut slutskattebeskedet den 11–15 augusti till dig som har bokslutsdatum den 31/7 eller 31/8 år 2014.

   

   

 • 12 augusti

   

  Extra skatteinbetalning

  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets
  konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000
  kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av
  följande beskattningsår:

  • 1 juni 2014–31 maj 2015
  • 1 juni 2014–30 juni 2015

  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 augusti. Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  

  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2015 vara bokförda på Skatteverkets konto
  • debiterad F- eller SA- skatt vara bokförd på Skatteverkets konto.

   

   

 • 17 augusti

   

  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

  • debiterad F- eller SA-skatt vara bokförd på Skatteverkets konto
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • momsen för april–juni 2015 var bokförda på Skatteverkets kontot (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • momsen för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en momsdeklarationen för april–juni 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • en momsdeklarationen för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklarationen som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2015 ha kommit in till Skatteverket.

  Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – elektronisk momsdeklaration
  Om ditt företag

  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • inte bedriver EU-handel
  • lämnar elektronisk momsdeklaration

  ska momsen för räkenskapsår som slutar den

  • 30 september 2014
  • 31 oktober 2014
  • 30 november 2014
  • ​31 december 2014

  vara bokförd på Skatteverkets konto

  • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

   

   

 • 20 augusti

   

  En periodisk sammanställning för juli 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

   

   

 • 25 augusti

   

  En periodisk sammanställning för juli ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

   

   

 • 26 augusti

   

  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  

  • momsen för juli 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2015 ha kommit in till Skatteverket.

  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag

  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel

  ska

  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

  Handelsbolag,
  konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin
  momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30
  juni 2015.

   

   

 • 3 september

   

  En eventuell
  extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du
  räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor,
  vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande
  beskattningsår:

  • 1 februari 2014–31 januari 2015
  • 1 mars 2014–28 februari 2015
  • 1 april 2014–31 mars 2015
  • 1 maj 2014–30 april 2015

  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 september.

   

   

 • 14 september

   

  Underskott av slutlig skatt

  Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick
  sitt slutskattebesked i juni. Inbetalningen ska vara bokförd på
  Skatteverkets konto senast denna dag. 
  Debiterad  F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

  • momsen för juli 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för juli 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för augusti 2015 ha kommit in till Skatteverket.

  Omsättning över 40 miljoner kronor

  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska
  arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2015 vara bokförd på
  Skatteverkets konto.

   

   

 • 21 september

   

  En periodisk sammanställning för augusti 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

   

   

 • 25 september

   

  En periodisk sammanställning för augusti 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

   

   

 • 28 september

   

  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  

  • momsen för augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för augusti 2015 ha kommit in till Skatteverket.

  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag

  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel

  ska

  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

  Handelsbolag,
  konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin
  momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31
  juli 2015.

   

   

12 oktober

Debiterad  F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.
Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:
Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 oktober.
Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.

1 augusti 2014–31 juli 2015

1 september 2014–31 augusti 2015

momsen för augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)

arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

en momsdeklaration för augusti 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)

en arbetsgivardeklaration för september 2015 ha kommit in till Skatteverket.

 • 20 oktober

  En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.MOSS-deklaration och betalning av momsen för tredje kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket.

 • 26 oktober

  Periodisk sammanställning
  En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten. 
  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska 

  • momsen för september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för september 2015 ha kommit in till Skatteverket.

  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag

  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel

  ska

  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2015.

 • 2 november

  Förenklad fastighetstaxering
  Fastighetsdeklaration till förenklad fastighetstaxering 2016 av hyreshus och ägarlägenheter ska vara lämnad. Använd helst e-tjänsten Fastighetsdeklaration hyreshus för hyreshusenheterna. Om du använder pappersblanketten, skicka den till Skatteverkets inläsningscentral (postadressen står på blanketten).

  Pappersdeklaration för juridiska personer
  Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer som har något av följande beskattningsår:

  • 1 februari 2014–31 januari 2015
  • 1 mars 2014–28 februari 2015
  • 1 april 2014–31 mars 2015
  • 1 maj 2014–30 april 2015

   

 • 3 november

  Extra skatteinbetalning
  En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

  • 1 juni 2014–31 maj 2015
  • 1 juli 2014–30 juni 2015

  Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 november.

 • 12 november

  Underskott av slutlig skatt
  Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i augusti. Inbetalningen ska vara bokförd på  Skatteverkets konto senast denna dag. 
  Debiterad  F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

  • momsen för juli–september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
  • momsen för september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • momsen för februari 2014–januari 2015, mars 2014–februari 2015, april 2014–mars 2015 eller maj 2014–april 2015 vara bokförd på Skatteverkets  konto (om ditt företag redovisar momsen helårsvis, har något av dessa beskattningsår och inte bedriver EU-handel)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för juli–september 2015 ha kommit in till Skatteverket (gäller företag som har tremånadersmoms)
  • en momsdeklaration för september 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket.

  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Omsättning mindre än 1 miljon kronor utan EU-handel
  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och inte bedriver EU-handel ska

  • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2015, 28 februari 2015, 31 mars 2015 eller 30 april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2015, 28 februari 2015, 31 mars 2015 eller 30 april 2015 ha kommit in till Skatteverket.

  Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – momsdeklaration på papper
  Om ditt företag

  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • inte bedriver EU-handel
  • lämnar momsdeklaration på papper

  ska momsen för räkenskapsår som slutar den

  • 31 januari 2014
  • 28 februari 2014
  • 31 mars 2014
  • 30 april 2014

  vara bokförd på Skatteverkets konto

  • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

   

 • 20 november

  En periodisk sammanställning för oktober 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 25 november

  En periodisk sammanställning för oktober 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 • 26 november

  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska  

  • momsen för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket.

  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag

  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel

  ska

  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket

  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2015.

 • 1 december

  Preliminär inkomstdeklaration
  Sista dagen att skicka in en preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2016 i vissa fall. 
  Inkomstdeklarationen elektroniskt
  Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

  • 1 februari 2014–31 januari 2015
  • 1 mars 2014–28 februari 2015
  • 1 april 2014–31 mars 2015
  • 1 maj 2014–30 april 2015

   

 • 9 december

  Är din deklaration färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 9–11 december till dig som har bokslutsdatum den 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 år 2014 och har anmält konto.

 • 14 december

  Skattepengar Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut via ett utbetalningskort den 14–18 december till dig som har bokslutsdatum den 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 år 2014 och inte anmält konto. Endast belopp på 2 000 kr eller mer betalas ut automatiskt.Skatt att betala Om du fick ditt slutskattebesked i september och har skatt att betala ska pengarna finnas på Skatteverkets konto.Slutskattebesked Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare.Debiterad  F- och SA-skatt
  Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. 
  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

  • momsen för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
  • en arbetsgivardeklaration för november 2015 ha kommit in till Skatteverket.

  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.
  Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – elektronisk momsdeklaration
  Om ditt företag

  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • inte bedriver EU-handel
  • lämnar elektronisk momsdeklaration

  ska momsen för räkenskapsår som slutar den

  • 31 januari 2015
  • 28 februari 2015
  • 31 mars 2015
  • 30 april 2015

  vara bokförd på Skatteverkets konto

  • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

   

 • 15 december

  Pappersdeklaration
  Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med något av följande räkenskapsår:

  • 1 juni 2014–31 maj 2015
  • 1 juli 2014–30 juni 2015

   

 • 21 december

  En periodisk sammanställning för november 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 • 28 december

  Periodisk sammanställning
  En periodisk sammanställning för november 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten. 
  Omsättning mindre än 1 miljon kronor med EU-handel
  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och bedriver EU-handel ska

  • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket.

  Omsättning mindre än 1 miljon kronor utan EU-handel
  Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och inte bedriver EU-handel ska

  • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2015 eller 30 juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2015 eller 30 juni 2015 ha kommit in till Skatteverket.

  Helårsredovisning moms, EU-handel
  Om ditt företag

  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • bedriver EU-handel

  ska

  • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

  Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2015.Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – momsdeklaration på papper
  Om ditt företag

  • har en årsomsättning på högst 1 miljon
  • redovisar momsen en gång per år
  • inte bedriver EU-handel
  • lämnar momsdeklaration på papper

  ska momsen för räkenskapsår som slutar den

  • 31 maj 2015
  • 30 juni 2015

  vara bokförd på Skatteverkets konto

  • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

  Omsättning över 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska  

  • momsen för november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  • moms- och arbetsgivardeklarationer för november 2014 ha kommit in till Skatteverket.

  Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
  Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

  • momsen för juni 2014–maj 2015 eller juli 2014–juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar momsen helårsvis, har något av dessa beskattningsår och inte bedriver EU-handel)